Меню
Количка

Гаранция

ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ

escooters.bg дава гаранция за качеството на закупеното превозно средство, съгласно ЗЗППТ, всички задължителни стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка, упомената в настоящата гаранция.

Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период.

Гаранционният срок е, както следва:

2 години за всички модели електрически тротинетки, като гаранцията покрива следните части – конструкция на рамка/рама, кормилна тръба, сгъващ механизъм.

1 година за електрически мотор, контролер, батерия, дисплей, зарядно устройство, порт за зареждане, основни и допълнителни светлини.

В гаранцията не са включени - спирачна система, гуми, тапички, уплътнения, болтове, лагери и амортисьори.

Гаранционното обслужване се извършва в рамките на 30 дни. Търговецът не носи отговорност при забава!

Гаранцията отпада ако тротинетката е ремонтирана в сервиз различен от този на търговеца.

Гаранцията е валидна при коректно попълване, с печат на търговеца и документ удостоверяващ покупката!

Гаранцията покрива:

1. Фабрични дефекти, дължащи се на слабости в електрониката, които водят до неправилно функциониране на превозното средство.

2. Дефекти възникнали при нормална експлоатация на превозното средство и възпрепятстващи неговата употреба.

3. Щети нанесени по време на доставката от страна на служители на спедиторската фирма.

Гаранцията НЕ покрива:

1. Физически увреждания (счупвания) на продукта от неправилно използване и съхранение.

2. Увреждания на продукта, причинени от екстремни климатични условия или природни стихии - пожари, земетресения, наводнения.

3. Подмяна и ремонт без знанието на търговеца, на който и да е елемент по превозното средство, води до пълното анулиране на гаранцията на продукта.

4. Дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност от страна на клиента поради липса на добра грижа.

В случай на необходимост от извършване на ремонтни дейности през гаранционния срок, разходите за транспорт се поемат от купувача.

escooters.bg запазва правото си да анулира гаранцията при неправилна експлоатация от страна на клиента!

Препоръки: 

1. Не карайте в дъжд и сняг, не мокрете електрическата тротинетка.

2. Зареждайте тротинетката само с оригинално зарядно.

3. Преди и след зареждане почивайте батерията поне 20 минути, за да се избегне прегряване.

4. Не зареждайте тротинетката повече от необходимото.

5. През зимния период, когато тротитетката не се кара, дръжте батерията на 80% заряд.

6. Използвайте заземени контакти.

7. Не включвайте тротинетката докато се зарежда.

8. Дори да не карате електрическата тротинетка е препоръчително да я зареждате поне веднъж месечно.